Afrika Hastalığı-LSD Ve Tespitler

Sığırların Afrika Hastalığı

Afrika menşei’li bu hastalık koyun-keçi çiçek virusu ile akrabadır..(Virus ailesi capripoxvirus olarak adlandırılmaktadır.) Gerçekte Sığırların Nodüler Ekzantemi ya da İngilizce karşılığı olan Lumpy skin disease halk arasında Sığırların Çiçek Hastalığı olarak isimlendirilmektedir. 1929 yılında Afrika’da çıkan hastalık kısa bir süre içerisinde  Mısır ve İsrail’de yaygın bir hale gelmiş, sınır kapılarımızın kontrolsüzlüğü ve etkeni kan emici sineklerin taşıması sonucunda ülkemizde bu durumdan nasibini almıştır..
Bu hastalığın deri lezyonlarına fotoğraflarla bakalım:
Sahada Sığır Çiçeği
LSD-Vücuda Yayılmış Görüntüsü

LSD-Meme-Formu
LSD-Memeye Yerleşmiş Hali

Vatandaşlarımızın Karıştırdığı Hastalıktan Farkı:
Bir çok vatandaşımız  hypoderma bovis’in neden olduğu  nokra=okra=bövelek=imiç ile karıştırmaktadır..Oysa bu hastalık sadece sırt bölgesinde değil yaygın bir deri lezyonu şeklindedir.
Gözlemlenen Semptomlardan Bazıları:
Hastalık hayvanların  süt veriminde düşüşe,zayıflamasına,topallığına,yavru atmasına neden olmaktadır.( İç organlardaki bulgulara dair fotoğraf gönderirseniz sevinirim)
Bulaşıcı Olması:
Hastalık zoonoz karakterli olmasından dolayı vatandaşlarımızın bu konuda daha fazla bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır..Hayvanlarının taşıyıcı olması gelecekte bizleri de bir çok hastalığa predispoze kılacağı unutulmamalıdır..
Yapılması Gerekenler:
Hastalığı taşıyan sokucu sinekler olduğu için öncelikle bu vektörleri ortadan kaldıracak önlemlerin alınması yerinde olacaktır.. Bu yüzden belediye ile tarım müdürlüklerinin ortak çalışıp bölgede sinek ilaçlamasını hızlandırması büyük önem arz etmektedir..Ayrıca hastalığı taşıyan-taşımayan iller arasındaki hayvan nakillerine gereken hassasiyetin gösterilmesi,hayvan pazarlarının kapalı tutulması ve koyun-keci ciçek hastalığı ile yakın akraba olması hasebiyle sığırlara da çiçek aşısının yapılması bu hastalığın gidişat seyrini değiştirebilir.

Değerlendirme: