Akıllı Yatırımcılar Kazanıyor

Faizsiz-Hayvancılık-Destekleri
Hibe Desteklemeleri


Akıllı Yatırımcılar Kazanıyor

Bu bölümde sizlere faiz denilen illete bulaşmadan devletin sunmuş olduğu hayvancılık desteklemeleri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Çünkü bu bilgilere sahip olmayan bir çok küçük-orta ölçekli işletmelerin krediye bulaşıp sonrasında altından kalkamadığını görmekteyiz.
Öncelikle Projem uygun olur mu olmaz mı ? Projeyi nasıl ve nereden yaptırmamız gerekir? Örnek proje bulabilir miyim ? gibi sorularla işe başlamamalısınız. Devlet kendi şartlarına uyan-uygun projeleri kabul edecektir.. Yukarıdaki soruların beyninizi meşgul etmesinden çok bir şekilde işe nasıl başlamanız gerektiğini bilmeniz gerekir.
Bu bölümde sizlere tarım ve kırsal kalkınmanın avrupa destekli projesinden bahsedeceğiz..
Bu projelerin önemine dikkat çekmek için şöyle bir örnek vermek istiyorum: 1 milyar tl lik bir yatırımda 500-700 bin tl lik bir kısmını devletin ödemesi  mümkün müdür? Dudak uçuklatacak bir soru gibi değil mi ? Fakat bu sorunun cevabı evet. Evet yanlış duymadınız.. Bu durum %50-70 arasında değişen hibe fırsatı anlamına gelir.. Hangi banka size böyle bir fırsat sunabilir ya da hangi banka size bu şekildeki bir yatırımınız için böyle bir destek verebilir? Bunu bir çok işletme sahibinin bu desteklerden yararlandığını bildiğim için söylemekteyim. O yüzden krediye bulaşıp sonrasında başınızı ağrıtmayın diyoruz..Ve devletin yatırım teşviklerini bir kaç saatini ayırarak güzel bir şekilde inceleyin.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Hibe Desteği:

TKDK desteklemeleri 3 gruba ayırmış bulunmakta. Bunlar : Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme’dir.

Online Başvuru Yapmak için Tıklayınız.

IPARD II Programı kapsamında;

*Yeni dönemde verilen destek oranları %50 ile %70 arasında değişmektedir.
*Kadın yatırımcılara projelerinin sıralamasında öncelik tanınmaktadır. Genç yatırımcılara daha yüksek oranda hibe
sağlanmaktadır.
*Kamu hissesi %25’ten fazla olan tüzel kişiler IPARD kapsamında uygun değildir.
*IPARD Programında 42 il destek kapsamındadır.

Başvuru Şartları:

IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili
kişi(ler) 65 yaşını geçmemiş olmalıdır. Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda
başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.


Yatırım kapsamında destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar;


•Makine ekipman alımı,
• Yapım işleri,
• Hizmet alımı (genel harcamalar) (Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden
mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınmasına
yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 avroyu aşmayacak
şekilde, iş planı hazırlama masrafları.),
• Görünürlük harcamalarıdır.
(Detaylı bilgi için Başvuru çağrı rehberleri ve www.tkdk.gov.tr adresinde yayınlanan uygun harcamalar listelerine bakınız.)
Gerçekleştirilecek yatırımların uygulama süresi 24 ayı geçemez.
Başvuru sahipleri yatırımlarını, yatırımın bitiminden itibaren 5 yıl süresince devam ettirmelidir.
Her başvuru için aynı çağrı döneminde bir başvuru alınır ve program süresince en fazla 4 projesi desteklenmektedir. 4
proje de aynı tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu dört projenin uygun harcama tutarları toplamı o tedbir için belirlenmiş
olan üst sınırı geçmemelidir. (İstisna olarak tarımsal işletmelere yatırım tedbirinde üst sınır broyler hindi sektörleri için
500.000 avro ve kaz sektörü için 250.000 avrodur)

Başvuruları Nereye Yapılır?

Başvurular, başvuru çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında yatırımın uygulanacağı ilde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğüne elden yapılacaktır. Başvuru formu ve ekleri, teknik proje, iş planı başvuru çağrı
ilanında belirtilen şekilde doldurulup İl Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.
Kafanıza takılan soruları bizlere bildiriniz.
Değerlendirme: