Genç Girişimcilere Hibe Desteği

Hayvancılık Hibe Parası
Hayvancılık Hibe Destekleri

Seçimden önce genç çiftçilerimize 30 bin liraya kadar hibe desteği sözünü veren hükümetten açıklama geldi.
Çiftçilerimiz ve özellikle de genç ve kadın çiftçilerimiz bu yazımızı mutlaka okuyunuz.
''Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar'' Bakanlar kurulunca 22/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır ve resmi gazetede yayınlanmıştır.

Kararın amacı:
1-Kırsal Alanda Gelir Düzeyinin Yükseltilmesi
2-Tarımsal Üretim Ve Tarıma Dayalı Sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi
3-Tarımsal Pazarlama alt yapısının geliştirilmesi
4-Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi
5-Kırsal Alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması
6-Kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi
7-Bireysel Sulama sistemlerine yönelik yatırımların desteklenmesi olarak sıralayabiliriz.

Kimler Yararlanacak:
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeleri sağlamak,tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek,gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için, KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

Hangi Projeye Ne Kadar Destek Verilecek:
1-Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50 sine hibe desteği verilecek
2-Proje bütçesi KDV hariç hazırlanacak
3-Hibeye esas proje tutarı üst limitleri teblig ile belirlenecek
4-Hibe ödemesi yapılabilmesi için HİBE SÖZLEŞMESİ ŞARTI var.

Bu projeden Hangi iller Yararlanabilir: 
Bu proje IPARD 2 projesi gibi değildir. 81 il yararlanabilir.

Desteklemelerden Yararlanamayacak Olanlar :
Kamu kurum ve kuruluşları

Hangi Banka Aracılığı İle Ödemeler Gerçekleşecek:
Ziraat Bankası

Detaylı bilgi için sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz.

Değerlendirme: