20 Şub 2016

İnek Apse Tedavisi

Özellikle büyükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin ortak problemi haline gelmiş apsenin uygun tedavisinin nasıl yapılması gerektiğini anlatan güzel bir video. Apse ineklerin boyunlarında, arka ya da ön ayaklarında şekillenebilir. Apse tedavisine başlamadan önce traşlama yapılması gerekir. Sterilizasyon çok önemlidir.Uygun bir şekilde bölgenin temizliği sağlandıktan sonra içerik boşaltılmalıdır.

Okuyun
Okuyun