Gırgır Ağları İle Avcılık Sona Erdi

Balık Avı
Balıklar

Trol Ve Gırgır Ağları İle Avcılık Sona Erdi

1 Eylül 2015 tarihinde başlayan av sezonu, 15 Nisan 2016 tarihi itibariyle tüm denizlerimizde, trol ve gırgır ağları ile avcılık yapanlar için sona ermiştir. Ancak, getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla, isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Aynı şekilde, kıyı balıkçılarımız da uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığına devam edebileceklerdir.

Bakanlığımız su ürünleri avcılığında bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önüne alarak, deniz ve içsularımızdaki su ürünlerinin korunması, avcılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından su ürünleri avcılığına yasak, sınırlama ve balıkçılara yükümlülükler getirmektedir.

Av Sezonu Verimli Geçti


Elde edilen verilere göre, genel olarak bu av sezonu, önceki av sezonuna göre daha verimli geçmiştir. Avcılık üretimimizin büyük çoğunluğunu oluşturan göçmen balıklardan hamsi ve çaça gibi balık türlerinin üretiminde artış görülürken, palamut gibi bazı balıkların avcılığı aynı miktarda olmamıştır. Özellikle göçmen balıkların avcılığı; balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi pek çok çevresel faktöre bağlı olup, avcılık miktarları yıldan yıla farklılık göstermektedir.

Bakanlığımızca su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yapılan denetimler; denizlerde ve içsularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergâhlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanmıştır.

Yapılan Denetimler Ve Verilen Cezalar


2015 yılında 91.094 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde; aykırı davranan 4867 kişi/işyerine 6,6 milyon TL idari para cezası kesilmiş, 887 ton su ürünü ile 7.772 adet muhtelif av aracına el konulmuş, 12 adet balıkçı gemisinin ruhsatı iptal edilmiştir.

 "Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ"in geçerliliği bu sezonla birlikte sona erecek olup, 2016-2020 dönemi için yeniden hazırlanacaktır.

 Korumacı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hazırlanmış olan Tebliğ uygulamalarından, balıkçılığımız ve balıkçılarımız açısından olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yeni dönem için hazırlanacak su ürünleri avcılık tebliğinde de aynı korumacı yaklaşım dikkate alınacaktır.

 Bakanlıkça getirilen kurallara uyulması balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.

 Balıkçılarımıza ve ilgililere önemle duyurulur.

 Kaynak: http://www.tarim.gov.tr/BSGM/
Değerlendirme:

Yorum Gönderme

0 Yorumlar