Veteriner Hekimlerin İş İmkanları

Soru:Veteriner Hekimler hangi kurum ve kuruluşlarda çalışabilir?  Mezun olduktan sonra iş bulma olasılığı nedir? Veteriner fakültesini okumak zor mudur? Eğitimi kaç yıl sürmektedir? Tercih yapsam pişman olur muyum? (Cenk A.)

Veteriner Hekimler Nerede Çalışabilir
Veteriner Hekim
Cevap: Cenk bey, sanırım üniversiteye hazırlık aşamasındasın ve bir tercih yapmak istiyorsun. Buradan kişisel olarak sorduğun soruların cevaplanması zor. Fakat kafandaki soru işaretlerine elimizden geldiği kadarı ile cevap vermeye çalışalım. Veteriner Hekimliği fakültesinin eğitimi hazırlık sınıfı zorunlu tutulmadığı taktirde 5 yıldır. Fakülteyi okumak zor mudur ya da tercih yapsam pişman olur muyum gibi sorular kişiseldir ve size özgü cevapları içerir. O yüzden rehber hocalarınızın sizi yönlendirmesi daha sağlıklı olacaktır. Mezun olduktan sonra iş bulabilme imkanları ile ilgili sizin için oluşturmuş olduğumuz tabloyu inceleyebilirsiniz..

Veteriner Hekimlerin İş İmkanları

Veteriner hekimler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Hayvan Islahı ve Üretim Kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayiinde, Belediyelerde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Laboratuarlarında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilir ve kendi kliniklerini açabilirler.Veteriner Hekimlerin İş İmkanları ve Çalışma Alanları
Çalışma Alanıİşin NeviYasal Dayanak
Veteriner Poliklinikleri, MuayenehaneSorumlu Yönetici ve Veteriner Hekim6343 sayılı sayılı Kanun ve Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
Özel Hayvan HastaneleriSorumlu Yönetici ve Veteriner HekimHay.Hastane.Kur.Açıl.Çal.ve Den.Us.Es.Yön.
Serbest Veteriner HekimlikVeteriner Hekim (her veteriner hekim kendi adına ruhsatlı muayenehane açabilir)6343 sayılı sayılı Kanun ve Veteriner Hekim Muayene-hane ve Poliklinik Yönetmeliği
Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik ve Veteriner HekimÖzel Veteriner Laboratuvarları Yönetmeliği
Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim YerleriSorumlu Veteriner HekimEv ve Süs Hay.Satış.Barın.ve Eğt.Yer.Kur.Açı.Ruh. Çal.ve Den.Usul ve Esas.Dair Yön.
Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmelerSorumlu Yöneticilik5179 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik
Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kombina, Mezbaha, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Depoları)Sorumlu Yöneticilik ve Muayene Veteriner HekimiKırmızı Et ve Et Ürünleri Üreten Tesis. Kur. Açılış ve Den. Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kombina, Kesimhane, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Deposu)Sorumlu Yöneticilik ve Muayene Veteriner HekimiKanatlı Hay. Et ve Et Ürün. Üret. Tesis. Kuruluş Açılış ve Den. Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Gıda Kontrol LaboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik ve Laboratuvar Teknik PersonelÖzel Gıda Kont. Lab. Kur. ve Faal. Hk. Yönetmelik
Su Ürünleri Toptan ve Parakende Satış YerleriSorumlu Yöneticilik1380 sayılı Kanun ve Su Ürünleri Toptan ve Parakende Satış Yerleri Yönetmeliği
Hazır Kıyma Satış YerleriSorumlu Veteriner HekimSağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hiz.Gen.Md. 17.04.2000 tarih ve 2000/24 no'lu Genelgesi
Ham Deri Depolama TesisleriSorumlu YöneticilikDerilerin Elde Edil. Taşın. Top. Korun. Ambalaj ve Depolanması Hakkında Yönetmelik
Yem Fabrikaları, Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmelerSorumlu Müdür / İşletme Şefi / DanışmanYem Yönetmeliği
Embriyo ve Sperma Üretim MerkezleriSorumlu Yöneticilik ve Veteriner HekimEmbriyo ve Sperma Üret. Merkez.Kur.Çalış.Es. ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Özel HaralarSorumlu Veteriner HekimSafkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy KütüğüneKayıtlarına Dair Yönetmelik
Kanatlı Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleriSorumlu Teknik Müdür ve Veteriner HekimKuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlarSorumlu Yöneticilik, Veteriner HekimHay.Paz.Ruh.ve Den.Usul ve Esas.Hk.Tebliğ
Veteriner Biyolojik Ürünleri İthal Eden FirmalarSorumlu Veteriner HekimVet.Biy.Ürün.İth.Uyulacak Esaslar Hk.Tebliğ
Veteriner İlaç İmal / İthal Eden FirmalarVeteriner HekimVeteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği
Islah Amaçlı Yetiştirici BirlikleriYöneticilik ve Veteriner HekimIslah Amaçlı Yet.Bir.Kur. ve Hizmet.Hk.Yön.
Değerlendirme:

Yorum Gönderme

0 Yorumlar