Anac Sigir Ve Buzagi Destek Fiyati

Anaç Sığır Ve Buzağı Destek Fiyatları

2016 yılı Bakanlar Kurulu Kararınca birime verilen destek fiyatları..Buradan çok merak edilen Anaç sığır ve buzağı desteklerinin kaç lira olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca diğer hayvancılık desteklemeleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.


Buzagi-Destegi
Buzağı Destekleri

Hayvancılık Desteklemeleri-2016


Birim Fiyatları
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1)  Hayvan Başı ÖdemeBirime Destek
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır225 TL/baş
Etçi ırklar anaç sığır350 TL/baş
Anaç manda400 TL/baş
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave70 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni TohumlamaBirime Destek
Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı75 TL/baş
Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave35 TL/baş
Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave75 TL/baş
Malak Desteği150 TL/Baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği 300 Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip  Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2016 yılı bütçesinden ödenir.​
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.Birime Destek
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)Anaç Sığır 350TL/baş
Buzağı 150TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Koyun-Keçi DesteğiBirime Destek
Koyun-Keçi22TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) Tiftik ÜretimBirime Destek
Tiftik22 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Süt PrimiBirime Destek
Manda, koyun-keçi sütü0,2 TL/lt
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerindeBirime Destek
Her bir sığır için  50Tl/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9) İpek BöceğiBirime Destek
Tohum (kutu)40 TL/adet
1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer30 TL/kg
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10)  ArıcılıkBirime Destek
Arılı kovan10 TL/adet
Bombus arısı60 TL/koloni
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11) Su ÜrünleriBirime Destek
Alabalık0,65 TL/kg
Çipura-levrek0,85 TL/kg
Yeni türler1 TL/kg
Midye0,05 Tl/kg
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12)  Yem BitkileriBirime Destek
Yonca (sulu)50 TL/dekar/yıl
Yonca (kuru)30 TL/dekar/yıl
Korunga40 TL/ dekar/yıl
Tek yıllıklar35 TL/dekar
Silajlık tek yıllıklar50 TL/dekar
Silajlık mısır (sulu)75 TL/dekar
Silajlık mısır (kuru)35 TL/dekar
Yapay çayır-mera100 TL/dekar
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13)  Hayvan Hastalık TazminatlarıBirime Destek
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Hayvan Başı ÖdemeBirime Destek
Hastalıktan ari işletmedeki sığır375 TL/baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)50 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Aşı DesteğiBirime Destek
Şap Aşısı   (Büyükbaş)0,75 TL/baş
Şap Aşısı   (Küçükbaş)0,50 TL/baş
Brucellosis (Büyükbaş)1,50 TL/baş
Brucellosis (Küçükbaş)0,50 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (16) Hayvan Gen KaynaklarıBirime Destek
Büyükbaş Koruma550 TL/baş
Küçükbaş Koruma80 TL/baş
Sığır Pedigrili Koruma800 TL/Baş
Arı Koruma40 TL/kovan
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru70 TL/baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru35 TL/baş
Halk Elinde Manda Islahı800 TL/Baş
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği150 TL/Baş
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği200 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (17)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (18) Besilik erkek sığır desteği
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş'A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır.


Not: Bu bilgiler tarım bakanlığının sitesinden alınmıştır.
Değerlendirme:

Yorum Gönderme

0 Yorumlar