Döllenme Nedir Ve Nasil Gerçekleşir?

Fertilizasyon-Döllenme Nedir?
Kabaca yumurta ve spermin birleşmesi anlamına gelir.
Fertilizasyon-Döllenme İle ilgili yapılmış diğer tanımlamalar:
1-Kapasitasyon ve akrozom reaksiyonu tamamlamış olan spermatozoonun uygun yer ve zamanda, dişi cinsiyet hücresi olan ovumun içerisine girmesi onunla birleşmesi..
2-Erkek gametle dişi gametin birleşmesiyle yumurtada embriyonun oluşması, iç döllenme biçiminde organizmanın eşey organında veya dış döllenme biçiminde eşey hücrelerinin vücut dışına çıkarılmasından sonra olabilen döllenme, fertilizasyon.
3-Dişi ve erkek eşey hücrelerinin, dolayısıyla çekirdeklerinin birleşmesi olayı. İçdöllenme şeklinde organizmanın eşey organında, ya da dış döllenme şeklinde eşey hücrelerinin vücut dışına çıkarılmasından sonra (özellikle suda) olabilen döllenme.

Döllenme-Fertilizasyon-Nedir
Döllenme Nedir
Döllenmenin Nasıl Gerçekleştiğini Anlatan Bir Video

Değerlendirme:

Yorum Gönderme

0 Yorumlar