Mastitis Nedir?

Mastitis Nedir?
Özellikle Süt Sığırı Yetişticiliğinin en masraflı hastalıklardan birisi olan mastitis nedir?
Mastitis: Kabaca meme bezlerindeki yangıdır. Meme ucundaki salgıdan patojenik bakterinin girip iç bezleri etkilemesi sonucu şekillenir.
Meme Yangısı
Mastitis

Mastitis'in Önem Derecesini Etkileyen Faktörler
1-Bakteri enfeksiyonunu etkileyen bakteri sayısı
2-Sığır metabolizması
3-Meme bezindeki süt alveolleri
4-Çevresel nedenler
Kaynağına Göre Mastitisler
1-Kontagiyöz Mastitis
2-Çevresel Mastitis
Mastitis Tanıtım Videosu
Bu yazımızda mastitis detaylı bir şekilde incelenmese de kabaca mastitis hastalığının ne olduğu, mastitis hastalığının önem derecesini etkileyen faktörleri ve kaynağına göre mastitis çeşitlerinin neler olduğu belirtilmiştir.


Değerlendirme: