Büyükbaş Hayvancılık İçin 20 Makale

Advertisemen 300x250
Veteriner Hekimler için Büyükbaş hayvancılık alanında hazırlanmış pdf formatında 20 makale.. Özet şeklini ve kimler tarafından hazırlandığını kısaca belirtmeyi düşündük fakat o zaman hazırlanan sayfa çok uzayacaktı..O yüzden konu başlıklarını vermeyi tercih ettik. Sayfanın en altında ise indireceğiniz link mevcut. Veteriner Hekimliği olarak çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Hayvancılık-Makaleleri
Büyükbaş Hayvan Makaleleri

Veteriner Hekimler İçin Büyükbaş Hayvan Makaleleri
Makale Başlıkları:
1-Anöstrüs semptomu gösteren ineklerde PRID uygulamalarının çeşitli fertilite parametrelerine etkisi
2-Antraks (Şarbon)
3-Bir sığır sürüsünde deri papillomatosis olguları
4-Buzağılarda doğmasal anomali olguları - The Cases of Congenital Anomalies in Calves
5-Buzağıların süt yerine kolostrum ile beslenmesinin sütten kesim dönemindeki etkileri
6-Doğu Ve Batı Mitolojilerinde Hayvan Motifi I. Memeli Hayvanlar
7-Fasciola hepatica ile Doğal Enfekte Sığır Karaciğerlerinin Morfolojik ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi
8-Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyotekniklerin Önemi Ve Yeri
9-İnsan ve sığır kökenli Staphylococcus aureus izolatlarının fenotipik ve genotipik özelliklerinin araştırılması
10-İz Elementler ve Sığır Tırnak Hastalıkları-Trace Minerals and Cow Hoof Diseases
11-Kuzey-doğu Anadolu'da kış mevsimi süresince sağlık ve verimle ilişkili sığırların bakım koşulları
12-Memeli ve kanatlı hayvanlarda özofagusun yapısal özellikleri-Structural Properties of Oesophagus in the Mammalian and Avian Species
13-Neonatal Buzağılarda Hipotermi-Hypothermia in Neonatal Calves
14-Organik kromun hayvan beslemede kullanılması
15-Postpartum İneklerde farklı PGF2a analoglarının (Cloprostenol,Dinoprost) ve GnRH'ın östrus, serum östradiol 17 P ve gebe kalma oranları üzerine etkileri
16-Sığır Ayaklarının Postmortem Makroskopik Ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
17-Sığırlarda Damızlık Seçimi-Cattle Breeding Select
18-Siyah-Alaca Irkından Erkek Sığırların Özel İşletme Koşullarındaki Besi Performansları Üzerinde Araştırmalar
19-Standart Beta-Glukanın Hayvan Beslemede Bagısıklık Sistemi ve Performans Üzerine Etkisi
20-Sütçü ineklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi


Advertisemen 336x280

Read Also:

Related Posts
Disqus Comments