Pet Hekimliği için 56 Makale

Veteriner Hekimler için Pet Hekimliği alanında hazırlanmış, pdf formatında 56 makale.. Özet şekli ve kimler tarafından hazırlandığını bir önceki büyükbaş hayvan makalelerinde olduğu gibi belirtmedik. Yine sayfamızın en altında makaleleri indireceğiniz link mevcut. Veteriner Hekimliği olarak çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Makale
Kedi-Köpek MakaleleriVeteriner Hekimler İçin Kedi-Köpek Makaleleri
Makale Başlıkları:
1-1993-2004 Yılları Arasında İstanbulda Saptanan Kedi Tümörlerinin Değerlendirilmesi
2-1995-2000 Yılları Arasında İstanbul'da Saptanan Köpek Tümörleri
3-Alman Çoban Köpeklerinde Böbreklerin ve Böbreküstü Bezlerinin Arteriyel Vaskularizasyon İlişkisi
4-Alman Çoban Köpeklerinde Böbreklerin,Böbreküstü Bezlerinin Arteriyel Vaskularizasyon
5-Alman kurt köpeğinde bilateral hidronefroz ve hidroüreter olgusu
6-Anöstrus Köpeklerde Östrus Ve Ovulasyonun Hormonlarla Uyarılması-Hormonelle Östrus- Und Ovulationsinduktion Bei Anöstrischen Hündinnen
7-Bir kedide kronik bilateral frontal sinuzitis ve operatif sağaltımı
8-Bir köpekte anal kese adenokarsinomu
9-Bir köpekte ehrlichiosis olgusu - Case of Ehrlichiosis in a dog
10-Bir Köpekte Leishmania infantum Olgusu - Leishmania infantum in a Dog Case Report
11-Deri Hastalıklı Köpeklerde Serum Çinko Ve Bakır Düzeyleri İle Histopatolojik Değişikliklerin İlişkisi
12-Dişi Köpeklerde Bulaşıcı Veneral Tümörlerin Üçlü Kombinasyon Kemoterapi ile Tedavisi
13-Dişi Köpeklerde Reprodüktif Olguların Tanısında Kullanılan Hormonlar-Hormones in The Diagnosis of Reproductive Cases in Bitches
14-Dondurulmuş Spermalar İle Tohumlanan Köpeklerden Elde Edilen Dölverimi
15-Elazığ ve Çevresindeki Köpeklerde Dirofilaria İmmitis'in Seroprevalansı-Seroprevalance of Dirofilaria immitis in Dogs in Elazığ and Vicinity
16-Hipotiroidili Bir Köpekte Elektrokardiyografik Ve Ekokardiyografik Değişiklikler
17-İki Kedide Kemiğin Dev Hücreli Tumoru (Osteoklastom)-Giant Cell Tumor of the Bone in Two Cats (Osteoclastoma)
18-İstanbul'da üç köpekte dirofilaria immitis olgusu
19-Kangal Çoban Köpeği
20-Kedi ve köpek dermatofitozlarından izole edilen mantarların retrospektif değerlendirilmesi
21-Kedi ve Köpek Yavrularında Neonatal Dönemde Karşılaşılan Önemli Bazı Hastalıklara Yaklaşımlar
22-Kedi ve Köpeklerde Ekstremite Açık Kırıklarına Genel Yaklaşım
23-Kedi Ve Köpeklerde Omuz Çıkıklarının Operatif Sağaltım Yöntemleri Üzerine Klinik Çalışmalar-Clinical studies on operative treatment methods of shoulder luxations in dogs and cats
24-Kedi ve Köpeklerde Travmatik Dirsek Çıkıkları
25-Kedi ve köpeklerde Üriner Sistem Tümörlerinin Tanı ve Sağaltımı
26-Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi-Nutrition of Cats and Dogs
27-Kedilerde kan aktarımının klinik uygulama esasları
28-Kedilerde Megakolon-Feline Megacolon
29-Kedilerde vaginal smear yöntemi ile siklus dönemlerinin saptanması ve ovaryumlar üzerindeki yapılar arasındaki ilişkinin araştırılması
30-Köpek derisindeki mast hücreleri dağılım,yoğunluk, heterojenite ve tespit tekniklerinin etkisi
31-Köpek gençlik hastalığı virusunun prevalansı ve seroepidemiyolojisi-Canine Distemper Virus Prevalence and Seroepidemiology
32-Köpek ve Kedilerde Femurun Parçalı Diyafizer Kırıkları - Dogs and Cats
33-Köpek Ve Kedilerde Güç Doğum-Dystocıa In The Dog And Cats
34-Köpeklerde Columna Vertebralis Ve Medulla Spinalis Lezyonları
35-Köpeklerde davranışların değiştirilmesi ve dominant agresyon örneği
36-Köpeklerde eklem içi hastalıkların tanısında direkt ve indirekt radyografiler ile artroskopinin karşılaştırılması
37-Köpeklerde Escherichia coli ve Proteus mirabilis ile oluşturulan aşağı üriner sistem enfeksiyonu ve vezikoüreteral refluksla ilişkisi
38-Köpeklerde Genel Anestezi Prosedürü Ve İntraoperatif Periyotta Rastlanan Kardiyak Ritm Bozukluklarının Tanı Ve Sağaltımı
39-Köpeklerde Halotan ve Desfluran Anestezisinin EKG Üzerine Etkileri-Effects of Halothane and Desflurane Anaesthesia on EKG in Dogs
40-Köpeklerde Hipotiroidizm
41-Köpeklerde Kalça Displazisi Erken Teşhis Edilebilir mi-Can early diagnosis of Canine Hip Dysplasia be possible
42-Köpeklerde KetaminXylazinPropofol'le Intravenöz Enjeksiyon Anestezisi
43-Köpeklerde Kolumna Vertebralis Ve Medulla Spinalis Lezyonlarının Klinik Değerlendirilmesi
44-Köpeklerde Midazolam ve Ketaminle Genel Anestezi-Generale Anesthesia in Dogs with Midazolam and Ketamine
45-Köpeklerde pyometranın klinik yönden incelenmesi
46-Köpeklerde Seksüel Siklus Dönemleri, Gebelik ve Pyometrada Endometrial Sitoloji Bulguları
47-Köpeklerde Sezaryen Operasyonunun Endikasyonları ve Komplikasyonlarına İlişkin Gözlemler
48-Köpeklerde Tartar Olgularının Sağaltımında Manuel ve Ultrasonik Temizlemenin Karşılaştırılması
49-Köpeklerin Dirsek Eklemleri Lateralinde Karşılaşılan Susam Kemikleri-The Sesamoid Bones Encountered at Lateral of the Elbow Join in the Dog
50-Köpekte Yalancı Erkek Hermafrodizm Olgusu-Male Pseudohernıaphrodism In A Dog
51-Obez Köpeklerde Serumlipoprotein ve Fruktozamin Düzeylerinin Belirlenmesi
52-Renal yetmezlik semptomları görülen köpeklerde sekonder hipertansiyonun osilometrik metot ile değerlendirilmesi ve angiotensin II reseptör antagonistleri ile tedavisi
53-Sağlıklı Dişi Köpeklerin Genital Kanalında Bakteriyel Flora Üzerinde Araştırmalar
54-Sezaryen Operasyonu İle Elde Edilmiş Neonatal Asfeksili Köpek Yavrularının Farklı İlaçlar İle Tedavisi Üzerine
55-Üç Kedide Perineal Üretrostomi - Perineal Urethrostomy in Three Cats
56-Yeni Doğan Kedi Yavrularını Etkileyen Kan Grubu Uyuşmazlığı

Daha çok pet hekimliğini ilgilendiren kedi-köpek ile alakalı makaleler çöplüğe dönmüş internet ortamında bulunmaz bir bilgi kaynağıdır. Yukarıda bulunan Pet hekimliği için 56 makaleyi indirmek için tıklayınız.


Değerlendirme:

Yorum Gönderme

1 Yorumlar

  1. Bir veteriner hekim olarak paylaşmış olduğunuz makalelerden dolayı sizlere teşekkür etmek için sitenize girdim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

    YanıtlayınSil