Türkiye'deki Veterinerhekim Odalarının iletişim Bilgileri

Türkiye'deki Veteriner Hekim Odaların iletişim bilgileri..Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya ,Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, K.maraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Trakya, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak illerinde bulunan VHO'larının başkanları, email adresleri ve telefon numaraları..

VHO iletişim
Veteriner Hekimliği

Türkiye'deki Veteriner Hekim Odalarının İletişim BilgileriODA ADIBAŞKANTELFAXE_MAİLCEP
Adana ( 301)Nihat KÖSE0322 352 31 400322 351 10 28nihatkose_19@hotmail.com0542 725 53 75
Adıyaman ( 302 )Seydi Vakas DEMİR0416 213 11 55info@adiyamanvho.com0507 973 90 25
Afyon ( 303 )Doç. Dr. Fatih BİRDANE  0272 214 41 310272 214 41 31fatihbirdane@yahoo.com0542 663 42 04
Aksaray ( 368 )Önder YILDIZ0382 213 45 670382 213 45 67aksarayvho@tr.net0542 656 71 78
Amasya ( 305 )Özgür Yılmaz PEHLİVAN0358 212 36 300358 212 36 30ozgurbjkvet@hotmail.com0533 360 56 99
Ankara ( 306 )Doç. Dr. O.Okan ŞENEL0312 431 62 750312 433 12 42iletisim@avho.org.tr0532 523 49 46
Antalya ( 307 )M. Muammer SAYGILI   0242 325 92 140242 325 93 53saygilimuammer@hotmail.com0532 276 97 16
Aydın ( 309 )A. Muharrem UÇMAKLIOĞLU0256 214 04 360256 214 04 35veterinerhekimoda@hotmail.com0532 246 12 67
Balıkesir ( 310 )Mustafa Yüksel YETKİN0266 245 83 370266 244 33 02memo_mc1@hotmail.com0532 663 04 28
Bolu ( 314 )Bahadır ÖZTÜRK0374 215 35 740374 215 35 74bozturk61@mynet.com0533 263 98 37
Burdur ( 315 )Kazım ÜSTÜNER0248 234 34 760248 234 34 76k.ustuner@mynet.com0532 418 15 15
Bursa ( 316 )Sinan SAĞLAM0224 452 48 540224 452 48 50b.v.h.o@hotmail.com0532 257 60 95
Çanakkale ( 317 )Burhan BAĞCI 0286 212 22 740286 212 27 72vet.hekim.odasi17@hotmail.com0542 214 19 49
Çorum ( 319 )Necati YÜCE0364 224 74 310364 224 94 24necatiyuce@hotmail.com0533 412 55 07
Denizli ( 320 )Türkay BERBEROĞLU0258 265 72 730258 265 72 73denizliveterinerlik@hotmail.com0532 234 21 75
Diyarbakır ( 321 )Mehmet BIÇAK0412 224 80 060412 224 80 06veterinermehmetbicak@gmail.com0532 743 14 40
Düzce ( 381)Şerif Ali KARANFİL0380 735 40 090380 735 40 30serifvet@mynet.com0532 284 46 92
Elazığ ( 323 )Cazim BULUTcazimbulut@hotmail.com0532 216 29 71
Erzincan ( 324 )Serkan  KÜTÜKs.kutuk@hotmail.com0533 382 78 10
Erzurum ( 325 )Prof. Dr. Bülent POLAT0442 631 41 930442 631 41 88bpolat@atauni.edu.tr0532 473 95 59
Eskişehir ( 326 )Mehmet KIZILİNLER0222 221 74 800222 221 74 80eskisehir_bilecik_vho2611@hotmail.com0538 948 79 28
Gaziantep ( 327 )Ayhan DEVAMLI0342 326 20 290342 326 20 12ayhandevamli@hotmail.com0532 575 57 47
Giresun ( 328 )Derviş KARA 0454 214 11 410454 215 00 95derviskara28@gmail.com0533 433 88 22
Hatay ( 331 )Yahya HAMURCU  0326 225 33 830326 225 33 3431hvho@gmail.com0532 342 95 33
Isparta ( 332 )Yaşar GÜNAYDIN   0246 232 33 650246 232 33 65yasargunaydin@hotmail.com0531 405 75 75
İstanbul ( 334 )Prof. Dr. Murat ARSLAN0212 292 01 000212 245 60 16ivho@ist-vho.org.tr0532 558 49 20
İzmir ( 335 )H. Gökhan ÖZDEMİR0232 465 10 63 0232 465 10 61izmvetoda@hotmail.com0542 253 42 46
K.maraş ( 346 )Galip SEÇKİNER0344 231 00 46vho46@hotmail.com0530 696 93 03
Karaman ( 370 )Cahit CENK0338 212 12 700338 212 12 70baytarcenk@hotmail.com0537 420 22 18
Kars ( 336 )Vargın BOY0474 212 83 770474 212 83 77varginboy@hotmail.com0505 515 32 45
Kastamonu ( 366)İbrahim MAŞALACI0366 214 70 650366 214 70 65kastamonuvho@hotmail.com0542 256 10 77
Kayseri ( 338 )Akgün ERGÜL0352 222 61 090352 222 65 07z.i.r.v.e@hotmail.com0532 680 13 23
Kırşehir ( 340 )Mehmet TAŞDEMİRmehmet.916@hotmail.com0542 280 45 48
Kocaeli ( 341 )Orhan ALTUNTAŞ0262 322 11 700262 322 11 70kocaelivho@hotmail.com0532 412 08 81
Konya (342 )Prof. Dr. Aşkın YAŞAR0332 351 82 160332 350 24 87askinyasar@hotmail.com0537 359 94 49
Kütahya ( 343 )A. Halil KUYUCAK0274 223 25 680274 223 25 68hkuyucak@hotmail.com0533 388 98 91
Malatya ( 344 ) Ertuğrul ÖZDEMİR0422 323 26 250422 323 26 25ertugo@turk.net0532 417 60 85
Manisa ( 345 ) Merter YILDIZ 0236 231 05 600236 231 05 60mvho45@hotmail.com0532 373 21 19
Mardin ( 347 ) Kenan GÜN0482 212 46 650482 212 46 64kenangun22@hotmail.com0532 638 47 83
Mersin ( 333 ) M. Kemal İLCAY0324 337 51 310324 337 51 31mersinodasi33@hotmail.com0535 443 61 58
Muğla ( 348 ) Serkan ALPÖZEN0252 212 52 120252 212 15 51muglaveterinerhekimlerodasi@hotmail.com0533 720 12 21
Nevşehir (350)Tekin KEÇECİ0384 213 13 840384 215 20 55nevsehirvho@gmail.com0532 647 58 95
Niğde (351)Saffet GÜÇLÜ0388 232 30 800388 212 09 87nivho@windowslive.com0533 812 36 61
Ordu ( 352 )Taner CANBULUT0452 223 49 490452 223 49 49orduvho@hotmail.com0532 462 34 75
Osmaniye ( 380 )Yusuf Ertuğ TUFAN0328 813 05 65yusufertugtufan@hotmail.com0541 322 99 84
Sakarya ( 0354 ) Mustafa YILDIZ 0264 279 22 670264 279 22 67sakarya.vho@hotmail.com 0542 671 49 07
Samsun ( 355 )Mahmut ÇETİNKAYA0362 230 43 960362 230 57 41info@svho.org.tr553 580 31 61 
Sivas ( 358 )Özcan KARATAŞ 0346 225 24 700346 225 24 70ozcanvet@hotmail.com0532 231 66 54
Şanlıurfa ( 363 )Abdullah AÇIKGÖZ 0414 315 75 760414 315 75 76acikgoz63@hotmail.com0542 313 26 02
Tokat  (360)Şenel ÇAVUŞOĞLU0356 212 65 660356 212 65 66tokatvetodasi@hotmail.com0542 841 78 47
Trabzon ( 361 )Sebahattin YAZICI0462 229 08 720462 229 08 72trbvho@hotmail.com0505 447 11 09
Trakya ( 339 ) Dr. Erdal İLGÜ 0284 212 27 960284 213 21 13erdalilgu@hotmail.com0532 287 61 69
Uşak ( 364 )Özgür UĞUR0276 215 60 65ozgurugur-13@hotmail.com0532 635 21 22
Van ( 365 )Prof. Dr. Nazmi ATASOY0432 215 32 65vanvho@gmail.com0507 911 81 81
Yozgat  (366)Faruk ANTEPLİOĞLU0354 415 65 430354 415 65 43 iletisim@yvho.org0533 662 69 90
Zonguldak ( 367)Önder ALKAN 0372 615 88 110378 227 15 16turk.67@hotmail.com0535 863 90 80

Meslek Odalarının Görevleri Nelerdir?

Odaların Görevleri:
- Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.
- Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi,takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
- İlgili belgeleri düzenlemek ve onaylamak (bkz. Odalarca düzenlenecek belgeler).
- Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak, üyelerinin tamamının veya bir kesiminin mesleki menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
- Çalışma alanları içindeki ticari ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.
- Üyeleri tarafından uyulması zorunlu mesleki karar almak,
- Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
- Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’nun 125. maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
- Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak.
- Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak.
- Deniz ticaretine ait ticari örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilan etmek, navlun anlaşmaları, konşimento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak.
- Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak.
- Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak.
- İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak.
- Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.
- Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
- Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep hâlinde bildirmek.
- Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
- Üyelerinin ihtiyacıolan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
- Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
- Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.
- Ticaret ve sanayi odalarında, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarında sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.

5174 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU'NUN Tüm Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Değerlendirme:

Yorum Gönderme

0 Yorumlar