inekte Hipokalsemi Olgusu


İneklerde şekillenen hipokalsemi olgusunun klinik görüntüsü..
Değerlendirme: