Köpeklerde Kanlı İshal (Parvo Virüs) Hastalığı

Köpeklerde Kanlı İshal Hastalığı (Parvovirüs Enfeksiyonu)

Yavru köpeklerde, gençlerde ya da erişkin olan köpeklerde sıklıkla karşımıza çıkan, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır.  Yavru köpeklerde (4-8 hf) cpm dediğimiz akut miyokarditis, gençlerde cpe dediğimiz (2-12 ay) hemorajik gastroenteritis ve erişkinlerde ise hafif enteritis le seyreder. 

Özellikle yavru köpeğinizi bu hastalığa karşı korumanız hayati bir önem arz eder. Çünkü yavru köpekler parvavirüslere karşı daha güçsüzdür. Yavru köpeklerde ani kalp yetmezliği ve solunum güçlüğüne bağlı ölümlerin çoğunda parvovirüsler etkendir. O yüzden yavru köpeğinizi erken dönemde parvovirüslere karşı aşılamalısınız. 7 haftalık bir yavru köpeği paraziter uygulamaları tamamlandıktan sonra parvo virüslere karşı aşılatmayı unutmayınız.

Bu hastalıkta arkadaşlar; genellikle kusma ve ishal beraber görülür. İshal sulu ve çok pis kokuludur.  İshalin rengi de içerdiği kan miktarına bağlı olarak sarıdan - kahverengi ye kadar farklı tonlarda olabilir.
İshal ve kusmaya bağlı köpeğiniz de halsizlik ve depresyon hali görülür. Tükrük salgısı artar. Ateş olgusu yavru köpeklerde gözlenir fakat erişkin olan köpeklerde gözlenmeyebilir.

Bu sıralamış olduğumuz genel belirtiler distemper (köpek gençlik hastalığı) ve enfeksiyöz hepatitis dediğimiz hastalıklarda da gözlenir. Bu yüzden kan tablosu incelenmelidir. Kanda lökosit sayısında düşme parvovirüsler için tipiktir.

Arkadaşlar kanlı ishal hastalığın tedavisi yoktur. Bu yüzden köpeğimizi hastalandırmamak çok önemlidir..
Özellikle yavru köpekleri hasta köpeklerden ayırmak, enfekte olan köpeklerin dışkıladıkları yerlerden uzak tutmak ve erken dönemde aşılatmak çok önemlidir. Ayrıca hastalığın girdiği bir bölgeden şüpheleniyorsak o bölgenin dezenfeksiyonunda sodyum hipoklorit solüsyonundan yararlanmak gerekir. 

Yine arkadaşlar erken tedavinin çok kıymetli olduğunu unutmayınız.  
Değerlendirme:

Yorum Gönderme

0 Yorumlar